DuyurularGenelSektörel HaberlerYayınlar

9. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi – Poster Sunumları

Kimyagerler Derneği’nin her yılın şubat ayında düzenli olarak organize ettiği Kozmetik Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 9. yılında da 700’ü aşkın katılımcı ile başarılı bir şekilde gerçekleşti. PİM Grup’un da aralarında bulunduğu 28 sponsor ve 10 destekçi firma ile gerçekleşen Kozmetik Kongresi programında 30 konuşmacı, 4 kurs, 3 workshop ve 30 adet bildiri/poster bulunmaktaydı.

Kongre programı, poster ödüllerinin sahiplerini bulmasıyla sonlandı. Ödül jürisi tarafından değerlendirilen aşağıdaki çalışmalar ilk üçe girerek ödüllendirildi.

Birincilik Ödülü

Tasarlanmış MicNo-ZnO Partiküllerinin Güneş Kremi Formülasyonlarındaki Mikrobiyolojik Etkinliği

Rasime Demirel, İzel Bahadır, Zuhal Sapan, Oktay Uysal, Ender Suvacı

İkincilik Ödülü

Kozmetik Alanında Kullanılabilecek Hyaluronik Asit Üretilebilirliğinin Enterococcus Spp. İle Araştırılması

Yasemin Karasu, Gamze Gültekin, Merih Kıvanç

Üçüncülük Ödülü

Çoklu Emülsiyon Teknolojisi İle Geliştirilmiş Anti Perspiran Formülü

Didem Ayşe Alabaz, Gülengül Duman, Seyda Malta

Birincilik Ödülünü Alan Posterin Özeti

Tasarlanmış MicNo‐ZnO Partiküllerinin Güneş Kremi Formülasyonlarındaki  Mikrobiyolojik Etkinliği  

Güneş  kremleri  solar  ultraviyole  radyasyonların  olumsuz  etkilerinden  cildi  korumak  için  kullanılmaktadır. Son 10 yıldır, hem UVA hem de UVB filtreleri içeren güneş kremi formülasyonları  oldukça etkin bir çalışma alanı olmakla birlikte,  çinko oksit  (ZnO)  nanopartiküller yaygın olarak  kullanılan inorganik fiziksel koruyucu olarak karşımıza çıkmaktadır. ZnO nanopartiküller; güneşten  korucu filtre özelliğinin yanı sıra antimikrobiyal etkileri ile de ilgi çekmektedir. Güncel gelişmeler  ışığında  nanopartiküllerin  olumsuzluklarını  ortadan  kaldıracak  şekilde  tasarlanmış  MicNo‐ZnO  partiküllerinin güneş kremi formülasyonlarında mikrobiyolojik etkilerini incelemek üzere kurgulamış  olduğumuz bu çalışmada; MicNo‐ZnO partikülleri içeren ve içermeyen güneş kremi formülasyonları  hem mikrobiyolojik kalite hem de koruyucu etkinliği yönünden incelenmesi TSE EN ISO testleri  kullanılarak  yapılmıştır.  Üç  tekrarlı  sentez  ile  takip  edilen  çalışma  sonucunda;  MicNo‐ZnO  partiküllerinin  aerobik  mezofilik  bakteri,  maya‐küf  (Aspergillus  brasiliensis),  Candida  albicans,  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus kontaminasyonu oluşturmadığı  kaydedilmiştir.  Ayrıca;  28  günlük  koruyucu  etkinlik  (Challange)  testinde  MicNo‐ZnO  içermeyen  formülasyonlar 3×104 kob/ml (cfu/ml) üzerinde mikrobiyal üreme gösterirken, MicNo‐ZnO içeren  formülasyonların test süresi boyunca ve sonunda mikrobiyal üreme göstermedikleri kaydedilmiştir.  Elde edilen kayıtlar ile MicNo‐ZnO partiküllerinin bakteri, maya ve küflere karşı antimikrobiyal etkiye  sahip olduğu ve formülasyonlarda ise antimikrobiyal koruma sağlayabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir