DuyurularMevzuat

Avrupa Komisyonu Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğini (AB) 2023/988 Onayladı!

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği nedir?

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR), 13 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli Genel Ürün Güvenliği Yönergesi ve Gıda Taklidi Ürün Yönergesi’ nin yerini alan, AB ürün güvenliği yasal çerçevesinde yeni bir temel araçtır. AB genel ürün güvenliği çerçevesini modernize etmekte ve ekonomilerimizin dijitalleşmesinin ürün güvenliğine getirdiği yeni zorlukları ele almaktadır. 2001/95/EG ve 87/357/EEG yönergeleri ise yürürlükten kaldırılarak, bu Yönetmelik ile değiştirilecektir.

GPSR, AB pazarlarındaki tüm tüketici ürünlerinin güvenli olmasını şart koşmakta ve bunu sağlamak için işletmelere özel yükümlülükler getirmektedir. Gıda dışı ürünlerde ve tüm satış kanallarında geçerlidir. GPSR, diğer AB mevzuatında düzenlenmeyen ürünler veya riskler için bir güvenlik ağı sağlar. Bu güvenlik ağı işlevi, AB tüketicilerinin şimdi veya gelecekte tehlikeli ürünlere karşı her zaman korunduğu anlamına gelmektedir.

Bu Yönetmelik, dijitalleşmedeki son gelişmeler ve online alışverişteki önemli artış paralelinde “genel ürün güvenliği” ile ilgili mevcut kuralları getirmekte ve ürünlerin hem online hem de offline satışları için daha katı yükümlülükler getirmektedir. Dolayısıyla firmalar daha katı yükümlülüklere uymak zorunda kalacaklar. Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetimi kurumlarının ve Komisyonun yetkileri genişletilecektir.

Ürün güvenliğine ilişkin AB kuralları, piyasada yalnızca güvenli ürünlerin satılmasını sağlayan Genel Ürün Güvenliği Direktifi’ nde (GPSD) tanımlanmıştır. Direktif kapsamında, bir ürün, Avrupa veya ulusal yasalar kapsamındaki tüm yasal güvenlik gerekliliklerini karşılıyorsa güvenlidir.

Avrupa Komisyonu, yeni Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988’i 25 Mayıs 2023’te onayladı. Yönetmelik, iç pazarın işleyişini iyileştirmeyi ve pazardaki tüketici ürünleri için temel güvenlik kuralları aracılığıyla yüksek düzeyde tüketici korumasını sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Bu Tüzüğün amacı, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın (TFEU) 169. Maddesinde belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmaktır. Özellikle, tüketicilere yönelik ürünlerle ilgili olarak, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini ve iç pazarın işleyişini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe girecektir.

13 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ref: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0988

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir