Genel

Doğal Fermente Koruyucu Olan Turp Kökü Fermentinin Etkinliği

İnsan yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan kozmetik ürünler, mikrobiyal açıdan steril olması gerekmeyen ancak tüketici sağlığı açısından uygun kalitede olması gereken ürünlerdir. Zararlı, patojenik mikroorganizmalar içermemesi gerekirken, güvenliğini ve etkinliğini sağlayan kurallara uygun olarak üretilmeli ve etkili bir koruyucu ile korunmalıdır. Kozmetik üründe kullanılan koruyucunun etkinliği ve mikrobiyolojik korumasına ilişkin kurallar dünyada Cosmetic Toiletry and Fragrance Association (CTFA), Food and Drug Administration (FDA) ve Avrupa Birliği Komisyonu gibi kuruluşlar, ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerle düzenlenmektedir.

Kozmetik ürünler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerde belirtildiği gibi Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans gibi patojenik mikroorganizmalar içermemelidir. Ayrıca Toplam Aerobik Bakteri Sayısı ve Küf Mayası Sayısı da kategorilere göre değerlendirilmeli ve izin verilen 102 – 103 cfu/ml-g limitleri içerisinde olmalıdır. Kozmetik ürünlerde görülme riski bulunan bu bulaşmalar hammaddeden, üretim aşamalarından ya da tüketici ürünü kullandığında da ortaya çıkabilmektedir.

Kozmetik sektörü, tüketicilerin kişisel sağlık ve güvenlik konusunda bilinçlenmesi ve zararlı kimyasallar içermeyen daha güvenli kozmetik ürünlere yönelmesiyle yüzünü doğaya çevirmektedir. Kozmetik ürünlerde mikroorganizmaların neden olduğu kontaminasyon, tüketici sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Mikrobiyal kaliteyi sağlamak ve mikrobiyolojik büyümeyi önlemek için kozmetik ürünlere koruyucu olarak bilinen farklı kimyasallar eklenir. Sentetik koruyucuların toksisitesine dair kanıtlar ve şüpheler kozmetik endüstrisini sürdürülebilir, doğal, etkili, düzenleyici standartlara uygun, kullanıcılar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayan ekolojik ve doğal koruyuculara yöneltmektedir. Lactobacillus mikroorganizması ile fermente edilen Raphanussativus (Turp Kökü) filtratları, postbiyotik koruyucu olarak sentetik koruyuculara bir alternatiftir. Bitkisel koruyucular, sentetik koruyuculara alternatif olarak üzerinde en çok çalışılan antimikrobiyal ajan grubunu oluşturur. Çalışmada sentetik koruyuculara alternatif olabilecek Radish Root Fermentinin antimikrobiyal aktivitesi ve yağ bazlı – su bazlı kozmetik preparatlarda koruyucu etkinliği değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, doğal bir koruyucu olan Turp Kökü Fermenti, yaygın olarak kullanılan kozmetik preparatlardaki etkinliğini belirlemek için uygulanan testler ve diğer koruyucularla birlikte kullanıldığında sağladığı koruyucu etkinlik açısından değerlendirilmiştir. Koruyucu A, doğala özdeş ve gıda sınıfı bileşenlere dayanan geniş spektrumlu bir koruyucudur. Koruyucu B ise, organik ve doğal kozmetiklere uygun, doğadan türetilen ve doğala özdeş içeriklerden oluşur.

Gerçekleştirilen çalışmada öncelikle Turp Kökü Fermentinin antimikrobiyal aktivitesi aşağıda belirtilen mikroorganizmalar üzerinde gözlemlenmiştir. Antibiyotik diskler ile Turp Kökü Fermenti zon çapları karşılaştırılmıştır ve etkin sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

Zon ÇaplarıGentamisin 10 μgVancomycin 30 μgStreptomycin 10 μgAmphotericin 20 μg
Staphylococcus aureus ATCC 65382,9 cm2 cm1,8 cm
Pseudomonas aeruginosa ATCC 90271,2 cm1,5 cm
Escherichia coli ATCC 87391,5 cm2,4 cm1,8 cm
Candida albicans ATCC 102313,0 cm2,8 cm

*Bu çalışmada Kirby-Bauer Disk Diffusion Method yöntemi referans alınmıştır.

Turp Kökü Fermentinin su bazlı ve yağ bazlı formülasyonlar içerisinde etkinliğini gözlemleyebilmek adına iki farklı örneklem grubu hazırlanmıştır.

NoSu Bazlı Serum PreparatıNoYağ Bazlı Krem Preparatı
W-1%1 Preservative AO-1%1 Preservative A
W-2%1 Preservative A + %3 Radish Root FermentO-2%1 Preservative A + %3 Radish Root Ferment
W-3%1 Preservative B + %3 Radish Root FermentO-3%1 Preservative B + %3 Radish Root Ferment
W-4%4 Radish Root FermentO-4%4 Radish Root Ferment

Kozmetik sektöründe çokça tercih edilen Koruyucu A maliyet açısından çok uygun bir tercihken tek başına mikrobiyolojik açıdan koruyucu etkinliği sağlamadığından farklı koruyucular ile kombin olarak kullanılmaktadır.

Koruyucu B ise yine kozmetik sektöründe çokça tercih edilen tek başına yüksek oranlarda kullanıldığında koruyucu etkinliği sağlayabilen doğala özdeş bir koruyucudur. Bu koruyucu için ise doğal fermente koruyucu ile beraber kullanıldığında oluşabilecek etki gözlemlenmiştir. Bu etki ile yüksek kullanım oranları düşürülerek, kozmetik üreticilerin tüketici maruziyeti açısından oluşturabileceği olumlu etkiler yönünden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu sebeple Turp Kökü Fermentinin belirtilen preparatlardaki etkinliği araştırılmıştır. ISO 11930 metodu çerçevesinde Turp Kökü Fermentinin koruyucu etkinliği su bazlı ve yağ bazlı kozmetik preparatlarda değerlendirilmiştir. Bakteriler için 108-107 cfu/ml, küfler ve mayalar için 107-106 cfu/ml konsantrasyonda kalibre edilmiş süspansiyonların TO sırasında hazırlanan preparatlara inoküle edilmesi ve T0, T7, T14 ve T28 örnekleme zamanlarında hayatta kalan mikroorganizma sayılarının tespitinin yapılması esasına dayanmaktadır. Elde edilen sonuçlar ISO 11930 standardı limitlerince ile değerlendirilerek koruyucunun etkinliğine karar verilmektedir.

Yapılan çalışmalarda sayısı belirli mikroorganizma kontaminasyonu üzerinde elde edilen durdurucu etki sonuçları grafiklerde gösterilmiştir.

Çalışmalar sonucunda %4 Beyaz Turp Ferment konsantrasyonu ile yağ bazlı krem ve su bazlı serum preparatlarında koruyucu aktivite gözlenmiştir. Beyaz Turp Fermentinin diğer koruyucular üzerindeki boost etkisi kanıtlanmıştır. Mikrobiyal üremeyi durdurucu ve koruyucu etkisi grafikler üzerinde gözlemlenmektedir.

Bu sonuçlar sürdürülebilir, doğal, etkili ve ekolojik koruyucu arayışlarına bir yanıttır. Beyaz turp fermentinin koruyucu aktivitesi, su bazlı ve yağ bazlı kozmetiklerin mikrobiyal bozulmaya karşı tam koruma sağlamıştır.

Kozmetik sektörü için Beyaz Turp Fermenti, sürdürülebilir, doğal, kullanıcı üzerinde herhangi bir toksik veya tahriş edici olumsuz etkiye neden olmayacak koruyucu arayışı için etkili ve doğal bir alternatiftir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir