DuyurularMevzuatSektörel Haberler

EU – Ambalaj ve Ambalaj Atıkları İçin Yeni Bir Öneri

Avrupa Komisyonu, ambalaj atıklarını azaltmayı, yeniden kullanım sistemlerini uygulamaya koymayı ve tüm ambalaj formatlarında geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmayı amaçlayan yeni hedefler getirmeye yönelik dönüm noktası niteliğindeki planlarını açıkladı.

Komisyonun Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifinin bir revizyonu olan duyuru, bu alanlarda bir dizi öneriyi ortaya koymaktadır.

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in ambalaj ve ambalaj atığına ilişkin taslak Tüzüğü, ambalajın sürdürülebilirliğini ve döngüselliğini teşvik ederken, ambalajın AB pazarına arzına ilişkin kuralları uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Bileşimi, ambalajı en aza indirgemek amacıyla tasarımı, geri dönüştürülebilirliği, plastik ambalajda ikincil ham maddelerin kullanımı, kompostlanabilirlik ve yeniden kullanılabilir ambalaj gereklilikleri ile ilgili olarak ambalajın AB pazarına yerleştirilmesi için sürdürülebilirlik gerekliliklerini belirlemektedir.

Ambalaj atığı oluşumunu azaltmak için, bazı ambalaj yapılarının kullanımının kısıtlanması ve Üye Devletler üzerinde ambalajın yeniden kullanımı ve atık önleme hedefleri de dahil olmak üzere yükümlülükler getirmektedir. Geri dönüşüm hedefleri ve bunların hesaplanmasına ilişkin ilgili kurallarla ilgili olarak, mevcut AB ambalaj mevzuatından (ambalaj ve ambalaj atıkları hakkında 20 Aralık 1994 tarih ve 94/62/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi) yükümlülüklerini sürdürür.

Geri dönüştürülebilirlik açısından Komisyon, ambalaj için tasarım kriterlerinin belirlenmesini, plastik şişeler ve alüminyum kutular için zorunlu depozito iade sistemlerinin oluşturulmasını ve tüketicilerin bunları biyoatık olarak atabilmeleri için hangi ambalaj türlerinin kompostlanabilir olması gerektiğinin sağlanmasını önermektedir.

Yorum için son tarih: 28 Mayıs 2023

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir