GenelMevzuat

Kozmetik İhracat Sertifikası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kozmetik ihracat sertifikası için nasıl başvuru yapılır, süreç nasıl ilerler, neler gereklidir, hep birlikte inceleyelim.

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı
Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı
Ürün Belgelendirme Faaliyetleri Birimi
Görev Tanımı: 23.01.2014 Tarih ve 09573 sayılı Makam oluru ile yayınlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince; kozmetik ürünlere ihraç amaçlı sertifika düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda kayıtlı olan ve yerli kozmetik üreticilerinin Türkiye’deki üretim yerlerinde kendilerine ait markalarla üretilen kozmetik ürünlerine, ayrıca yurt dışındaki marka sahibi firmalar adına yazılı olarak yetkilendirmeyle üretilerek ihraç edilecek kozmetik ürünlere dair ihracat sertifikası başvurusu elektronik ortamda başlar ve akabinde fiziken ilgili birime ulaşır.

Sertifika talep eden firmanın, kozmetik firması olarak kaydı var mı, yok mu ilk olarak bu belirlenir. Elektronik kaydı mevcut olan firmanın sertifika talebinde bulunduğu ürünlerinin bildiriminin olup olmadığına, başvuru ekindeki Deklarasyon Belgesinin ve taahhütnamenin doğru bilgileri içerip içermediğine bakılarak detaylı olarak incelenir. Uygun bulunan başvurular için sertifika bedeli (her yıl yayınlanan fiyat tarifesi üzerinden) tahakkuk işlemleri kurumun ana sayfasında yer alan Kurumsal Tahsilat Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilir.

Tahakkuk işlemi tamamlandıktan sonra, firmanın hazırladığı deklarasyon belgesi ve kurumun düzenlediği sertifika (kuruma ait pul, ıslak imza ve soğuk damga ile) onaylandıktan sonra elektronik imzalı üst yazı ekinde kayıtlı olan firmaya gönderilir.

Kozmetik ürünlerde sertifika düzenlenebilmesi için:

Sertifika başvurusunda bulunan firmanın güncel ünvanları ve adresleri, kurumada yer alan kayıt bilgilerinden farklı ise, önce bu bilgiler güncellenmelidir.

İhracat sertifikası talep edilen ürünlerin, Ön İnceleme Birimine ürün bildiriminin yapılmış olması ve buradaki tüm işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Başvuru Belgeleri

  1. Standart Dilekçe
  2. Taahhütname
  3. Beyan/Deklarasyon
  4. Marka sahibi yurt dışında olup ve sadece ihraç edilen ürünler için gereken beyan/deklarasyon
  5. En fazla 50 adet kozmetik ürünün yer aldığı, firmanın antetli kağıdında düzenlenmiş, firma yetkilisinin imza ve kaşesi bulunan matbu 2 nüsha Beyan/Deklarasyon
  6. Yazılı yetkilendirme belgesi
  7. Marka sahibi yurt dışında olup yalnız ihraç edilen ürünler için üretici tarafından ülkemizde bulunan kayıtlı kozmetik imalatçısına üretim ve ihracat yasal süreçleri ile ilgili yazılı yetkilendirme belgesi ve Türkçe tercümesi
  8. Bildirim Listesi
  9. Deklarasyonda yer alan ürünlere ait, “Ön İnceleme ve Bildirim Birimine” yapılan resmi bildirimin yapıldığı başvuru / başvurulara ilişkin e- takip ve evrak numarasının / numaralarının listesinin

Elektronik Başvuru

Firmalar, TİTCK EBS( Elektronik Başvuru Sistemi) üzerinden sertifika başvurularını “Genel Başvurular ” bölümünden “Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı” altında yer alan “Ürün Belgelendirme Faaliyetleri Birimi” sekmesini seçip, başvuru tipi olarak “Kozmetik ürün sertifika başvurusu” nu seçerler.

Başvuru sürecinizin tamamlanabilmesi için ilgili birime yapacağınız elektronik başvuru sırasında doğru başvuru tipini seçtiğinizden emin olunuz.

Ekler kısmından standart dilekçe “dilekce. pdf” ismiyle, bildirime ilişkin başvurulara ait e- takip no’ larının yer aldığı liste “bildirim. pdf” olarak, deklarasyon “deklarasyon. pdf” , taahhütname “ taahhütname pdf”, marka sahibi yurt dışında olan ürünler için sertifika talep ediliyor ise yazılı yetkilendirme belgesi “yazılı yetkilendirme. pdf” olarak yüklenerek elektronik başvuru oluşturulur.

Oluşturulan elektronik başvuruya ait e-takip numarasının yazılı olduğu standart dilekçe ekinde fiziki evrakların da Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Eksiklik başvurularında ise daha önce yapılmış olan ilgili başvuruya ait bilgilerin ilgili alanlara kaydedilmesi gerekmektedir.

2.03.2015 tarihi itibariyle başvuru esnasında sertifika bedeli yatırılmaz. Resmi başvurunun kurumumuza gönderilip birimimiz tarafından incelenmesi sonucu sertifika düzenlenmesi aşamasında tahakkuk oluşturulur. Firma yetkilisi ve firma sistem kullanıcısının kayıtlarda yer alan e-posta adresine ödeme referans numarası bilgisi gönderilir.

Ödemenin (kılavuzda da belirtildiği üzere maksimum 10 gün içinde) gerçekleştirilmesinden sonra sertifika düzenlenir.

Kurumsal Tahsilat

Türkiye Halk Bankası A.Ş. üzerinden Kurumsal Tahsilat İşlemleri gerçekleştirilmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Lütfen Kurum hesabına EFT/HAVALE yapmayınız. Ödemelerinizi mutlaka “ödeme referans no” ile yapınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir