GenelMevzuat

Kozmetik Ürünlerde Stabilite Nedir?

Stabilite Testleri, kozmetik ürünlerin depolanması, taşıma, satış ve son kullanıcıdaki tüketim sürecinde; ürünün fiziksel, mikrobiyal, kimyasal kalitesi ile birlikte ambalajın yeterliliği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen kozmetik ürünlerin güvenliliğinin sağlanması amacıyla ‘’Stabilite Testleri’’ yapılmaktadır.

Kozmetik Ürünlerin Stabilite çalışması şunlara katkı sağlar;

  • Formülün gelişimine rehberlik etme
  • Geçerlilik/ dayanma süresini tahmin etme ve bu süreyi onaylamak için bilgi temin etme
  • Ürünlerin güvenliği ve güvenilirliği hakkında bilgi üreterek duyusal, fiziksel – kimyasal ya da mikrobiyolojik olarak kararlılığının izlenmesine yardımcı olma

Makul saklama koşullarında ürünün stabilitesi incelenirken, eğer stabilite saklama koşullarına bağlı ise bu koşullar ürün tedarik edildiği sürece devam ettirilmeli ve bu durum son kullanıcı ile ilgili ise de ürün etiketinde mutlaka belirtilmelidir.

Stabiliteyi Etkileyen Faktörler;

Formüldeki her bileşen aktif olsun olmasın, ürünün dayanıklılığı etkileyebilir,

Kaynaklara göre değişkenler; dış faktörler ve iç faktörler olarak sınıflandırılabilir.

Dış Faktörler, çevre koşullarıyla ilgili değişkenler tarafından belirlenir; Zaman, Sıcaklık, Işık ve Oksijen, Nem, Ambalaj Materyali, Mikroorganizmalar ve Titreşimdir.

İç Faktörler, formülün kendi doğasıyla ilişkili faktörlerdir ve tüketicinin görebileceği veya göremeyeceği fiziksel ya da kimyasal uyumsuzluklar meydana getirebilir; Fiziksel Uyumsuzluk, Kimyasal Uyumsuzluk ki bunlarda pH, Oksidasyon-Redüksiyon Reaksiyonları, Hidroliz Reaksiyonları ve Formülasyondaki Maddeler Arasındaki Etkileşimlerdir.

Stabilite testi sırasında elde edilen verilerin yorumlanması, formülatörün deneyimi doğrultusunda belirlenmiş kritere bağlıdır. Numuneler, standart numune ve referans ürün ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

Ürün için limitler, standart bir numunede değerlendirilen parametreler için tanımlandığı gibidir ve ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca değişmeden kalmalıdır.

Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS)’ye göre stabilite testleri kozmetik ürünün tipine ve kullanım amacına göre uyarlanmış olarak yürütülmelidir.

Stabilite çalışmaları, bir ürünün kalitesinin değişik çevre koşullarının etkisiyle veya zamana bağlı olarak hangi oranda değişikliğe uğradığını ortaya koyan çalışmalardır ve amacı, ürün için saklanma koşulları ve raf ömrü belirlenmesinde kullanılabilecek verileri elde etmektir.

Kim. Gamze Hatun Başar

PİM Grup Ruhsatlandırma Uzmanı

Konu hakkında daha detaylı bilgi için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

PİM Grup Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri

0212 322 51 00

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir