Mevzuat

OPSS, Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Limitlerine İlişkin Bir Çalışma Raporu Yayınladı!

Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) Kimdir?

Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS), Ocak 2018 yılında İngiltere’de tüketiciyi korumak ve iş güvenini, üretkenliği ve büyümeyi desteklemek için oluşturuldu. Güvenlik ve bütünlüklerine odaklanarak geniş bir ürün yelpazesini düzenlemektedirler. Etkili koruma sağlamak ve uyumluluğu desteklemek için yerel, ulusal ve uluslararası düzenleyiciler, tüketici temsilcileri ve işletmelerle birlikte çalışmalarını sürdürmekteler. Ana misyonları, Birleşik Krallık için güvenilir bir ürün düzenleyicisi olmaktır.

OPSS, Birleşik Krallık Hükümeti’nin bir dizi ürüne dayalı ve standartlara dayalı düzenleme için uygulama yetkilisidir.

Bu çalışma, Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yaptırılmıştır. Kozmetik ürünlerde teknik olarak kaçınılmaz antimon, arsenik, kadmiyum, kurşun ve cıva safsızlıkları için Birleşik Krallık kılavuzu geliştirmenin fizibilitesi araştırılmaktadır.

Yapılan araştırma sonucu bizlere önemli çıktılar sağlamaktadır.

  • Birçok kozmetik üründe eser miktarda antimon, arsenik, kadmiyum, kurşun ve cıva konsantrasyonlarını belirlemek için mevcut bir dizi yöntemin analizi,
  • Kozmetik ürünlerde bu elementlerin konsantrasyonlarını ölçmek için onaylanmış bir yöntem,
  • Diğer yetki alanlarında eylem sınırlarının ve bunları elde etmek için kullanılan metodolojilerin gözden geçirilmesi,

Rapor, dünya genelinde kozmetik ürünlerde çok düşük konsantrasyonlarda ağır metal elde edilebildiğini tespit etmektedir.

  • Birleşik Krallık pazarı için kozmetik ürün üreticileri, kozmetik ürün güvenlik raporu aracılığıyla kozmetik ürünlerin bu tür kirletici maddelere ilişkin güvenliğini gösterme sorumluluklarını yerine getirmek için her zaman iz kontaminasyonunun farkında olmaları gerektiğinin altı çizilmektedir.
  • İyi üretim uygulamalarında teknik olarak kaçınılmaz olan, doğal veya sentetik bileşenlerin safsızlıklarından, üretim sürecinden, depolamadan, ambalajdan migrasyondan az miktarda yasaklanmış bir maddenin amaçlanmayan mevcudiyeti için bir muafiyet bulunmaktadır.
  • Antimon, arsenik, kadmiyum, kurşun ve cıva gibi ağır metaller olarak tanımlanan metaller, kozmetik ürünlerde safsızlık olarak bulunabilmelerine rağmen, genellikle ağır metaller olarak tanımlanan, Kozmetik Ürünler Yönetmeliği kapsamında yasaklanmış maddelerdir.
  • Bir kozmetik üründeki antimon, arsenik, kadmiyum, kurşun ve cıva safsızlıklarının, iyi üretim uygulamalarında teknik olarak kaçınılmaz olan muafiyetini yerine getirmek için maksimum içeriğine ilişkin bir Birleşik Krallık kılavuzu yoktur.

OPSS, bir Birleşik Krallık pazar araştırmasında kozmetik ürünlerde teknik olarak kaçınılmaz antimon, arsenik, kadmiyum, kurşun ve cıva safsızlık seviyeleri için Birleşik Krallık kılavuzu geliştirmenin fizibilitesini araştırması için LGC’yi görevlendirdi.

  1. Çin, kozmetik ürünlerde arsenik (2 mg/kg), kadmiyum (5 mg/kg), kurşun (10 mg/kg) ve cıva (1

mg/kg) için düzenleyici maksimum içerik limitleri belirlemiştir.

2. Güneydoğu Asya Ülkeleri (ASEAN): Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur,

Tayland, Brunei Sultanlığı, Vietnam, Lao PDR ve Myanmar.

** Tayland’ın kozmetik ürünlerde kadmiyum (3 mg/kg) için tek bir düzenleyici maksimum sınırı vardır.

3. ABD’de kozmetik ürünlerde cıva için maksimum kullanım limiti 1 mg/kg’dır. Ayrıca

arsenik, kurşun ve cıva dahil olmak üzere kozmetik ürünlerde kullanılan kozmetik renklendiriciler için düzenleyici sınırlara sahiptir. Ek olarak, kozmetik dudak ürünlerinde kurşun için bir kılavuz limit (10 mg/kg) tavsiye edilmiştir.

• As: 3 ppm’den fazla değil

• Pb: 20 ppm’den fazla değil

• Hg: 1 ppm’den fazla değil

Japonya, Kanada, Almanya ve Güney Doğu Asya Birliği’ndeki (ASEAN) üye ülkeler, maksimum içerik limitleri için farklı düzenleyici olmayan kılavuzlar belirlemiştir.

4. Almanya (BVL), antimon (<0,5 mg/kg), arsenik (<0,5 mg/kg), kadmiyum (<0,1 mg/kg), kurşun

(<2 mg/kg), civa (0,1 mg/kg) için teknik olarak kaçınılmaz ağır metal seviyelerine ilişkin genel limitlerle birlikte en düşük kılavuz limitlere sahiptir.

5. Kanada’da kozmetik ürünlerdeki ağır metal safsızlıklarına ilişkin kılavuz, Health Canada web sitesinde (Kanada Hükümeti, 2012) mevcuttur.

Kanadalı yetkililer, ‘kozmetiklerdeki safsızlıklar teknik olarak mümkün olduğu ölçüde azaltılmalıdır’ düşüncesiyle ağır metal safsızlık limitleri belirleme konusunda Almanya’ya benzer bir yaklaşım benimsediklerini belirtmekteler.

Sonuç olarak, bu çalışma, mevcut literatürü gözden geçirerek, uluslararası mevzuatı ve rehberliği özetleyerek, metot uygulamasının uygulanabilirliğini değerlendirerek ve teknik olarak rehberlik değerleri belirleme fizibilitesini oluşturmak için küçük bir pazar araştırması gerçekleştirerek projenin amaç ve hedeflerine ulaşmıştır.

Ref: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1142990/heavy-metals-in-cosmetics.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir