SCCS, alpha-arbutin ve beta-arbutin Hammaddesi Hakkında Nihai Görüşünü Yayınladı!

Alfa-arbutin (α-arbutin) (INCI adı: Alpha-Arbutin, Kimyasal adı: 4-Hidroksifenilalfa-D-glukopiranosid, CAS No. 84380-01-8, EC No. 617-561-8) ve yapısal olarak ilgili bileşik (optik izomer) beta-arbutin (β-arbutin) (INCI Adı: Arbutin, Kimyasal adı: 4-Hidroksifenil-bD-glukopiranosid, CAS No. 497-76-7, EC No. 207-850-3) benzer kozmetik ürünlerdir. Kozmetik Yönetmeliği (EC) No.1223/2009 kapsamında düzenlenmemiştir. Hem α- hem de β-arbutin için bildirilen işlevler arasında antioksidan, cilt ağartma ve cilt kondisyonlama yer alır.

α- ve β-arbutinin güvenliği SCCS/1552/151 ve SCCS/1550/15’te değerlendirilmiş idi. İlgili SCCS Görüşlerinde (SCCS/1552/15 ve SCCS/1550/15), sonuçlar aşağıdaki gibidir.

1. α-arbutin’in kozmetik ürünlerde kullanımı, yüz kremlerinde %2’ye ve vücut losyonlarında %0,5’e kadar olan konsantrasyonlarda tüketiciler için güvenlidir.

2. β-arbutin’in kozmetik formülasyonlardaki hidrokinon kontaminasyonu 1 ppm’nin altında kalması koşuluyla, kozmetik ürünlerde yüz kremlerinde %7’ye varan konsantrasyonlarda kullanımı tüketiciler için güvenlidir.

Bununla birlikte, SCCS her iki Görüşte de hidrokinon salan maddelerin kozmetik ürünlerde olası bir kombine kullanımının değerlendirilmediğinin altını çizmiştir.

Kozmetik Ürünler Çalışma Grubu içindeki önceki tartışmalarda, α-arbutin ve/veya β-arbutin içeren kozmetik ürünlerin genel maruziyetinin yanı sıra genel merkez içeriği, salınımı ile ilgili endişeler dile getirildi. Bu, SCCS ile ek istişareye yol açtı ve önceki sunumlarda bir dizi sorunun tanımlanmasıyla sonuçlandı.

Bunu takiben, Temmuz 2020’den Nisan 2021’e (9 ay) kadar bir veri çağrısı başlatıldı. Daha spesifik olarak, ilgili taraflardan α- ve β-arbutin stabilitesi, bunların dermal absorpsiyonu, HQ salım oranı (biyotransformasyon dahil) ve toplam maruz kalma ile ilgili veri/bilgi ile katkıda bulunmaları istenmiştir.

1 Şubat tarihinden yayınlanan SCCS/1642/22 Nihai görüşüne göre;

  • SCCS, yüz kremlerinde maksimum %2 konsantrasyona kadar ve vücut losyonlarında %0,5 konsantrasyona kadar kullanılan alfa-arbutinin birlikte kullanıldığında da güvenli olduğu görüşündedir.
  • SCCS, yüz kremlerinde maksimum %7 konsantrasyona kadar kullanılan beta-arbutinin güvenli olduğu görüşündedir.
  • Hidrokinon, alfa- veya beta-arbutin içeren formülasyonlarda mümkün olduğu kadar düşük kalmalı ve her iki arbutinde de kaçınılmaz eser miktardan yüksek olmamalıdır. Sunulan yeni çalışmalarda, hidrokinon için 3 ppm LOQ ve LOD için 1 ppm idi.
  • Alfa-arbutin (yüz kreminde %2 ve vücut losyonunda %0.5) ile beta-arbutin (yüz kreminde %7) toplam maruziyeti güvenli kabul edilir.

Ref: Scientific Committee on Consumer Safety SCCS OPINION on the safety of alpha-arbutin and beta-arbutin in cosmetic products

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir