4-MBC’nin Güneş Koruyucu Ürünlerde Kullanımı Güvenli mi?

7 Kasım 2018’de Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), endokrin bozucu (ED) özelliklere sahip maddelerle ilgili (EC) 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği’nin incelemesini kabul etmiştir. İnceleme, Kozmetik Yönetmeliği’nin, endokrin bozucu özelliklerinin gösterilmesi de dahil olmak üzere,  insan sağlığı için potansiyel risk oluşturan kozmetik maddelerin kullanımını düzenlemek için yeterli araçları sağladığı sonucuna varmıştır. Kozmetik Yönetmeliği’nin endokrin bozucu maddeler hakkında özel hükümleri olmadığı, bununla birlikte, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla düzenleyici bir çerçeve sunduğu belirtilmektedir. Kozmetik ürünlerde kullanılan maddelerin ortaya çıkarabileceği çevresel kaygılar ise, (EC) 1907/2006 Sayılı REACH Tüzüğü’nün uygulanmasıyla değerlendirilmektedir. İncelemede, Komisyon, daha sonraki güvenlik değerlendirmeleri için Kozmetik Tüzüğünde yasaklar veya kısıtlamalar kapsamında olmayan potansiyel endokrin bozucu maddelerin bir öncelik listesi oluşturmayı taahhüt etmektedir.

4-MBC olarak bilinen 3-(4′-metilbenziliden)-kamfor (CAS No 36861-47-9/38102-62-4, EC No 253-242-6/-) hali hazırda %4’e kadar konsantrasyonda güneş koruyucu ürünlerde UV filtresi olarak kullanılmaktadır.

2008 tarihli SCCP Görüşü (SCCP/1184/08) şu sonuca varmıştır: “…4- MBC, bitmiş kozmetik ürünlerde (tüm vücut uygulaması) %4’e kadar konsantrasyonda kullanım için güvenli kabul edilebilir.”

SCCS ise, sağlanan verilerin değerlendirilmesine istinaden, 4-MBC’nin genotoksik potansiyeli hakkında bir sonuca varılmadığını ve bu nedenle bir güvenlik değerlendirmesi yapılmadığını belirtmiştir.

4-MBC’nin yeniden değerlendirilmesi, önceki görüşten yaklaşık 4 kat daha yüksek SED değeri hesaplanmasına yol açmış, bu değer, önceki görüşe kıyasla farklı bir MoS değerini ve güvenlik konusunda farklı bir sonucu -ör. güneşten koruyucu ürünlerde maksimum %4 konsantrasyonunun güvenli olmadığı- ortaya çıkarmıştır.

Komisyon görüşleri aşağıda paylaşılmıştır.

SCCS, 4-MBC’nin güvenliği konusunda bir sonuca varmamış olup,  elde edilen bilgilerin potansiyel genotoksisiteyi tam olarak değerlendirmek için yetersiz olduğu savunulmuştur. Ayrıca 4-MBC’nin endokrin bozucu olarak davranabileceğine ve hem tiroid hem de östrojen sistemleri üzerinde etkileri olduğuna dair yeterli kanıtlar olduğu belirtilmiştir.

Genotoksik potansiyel hariç tutulmuş olsa bile, 4-MBC’nin mevcut yeni değerlendirmesinin, önceki Görüş’ten daha yüksek bir maruziyet seviyesi oluşturduğu belirtilerek,  bunun da daha düşük bir MoS değeri ile sonuçlanacağı savunulmuştur. Tüm değerlendirmeler, 4-MBC’nin kozmetik ürün gruplarında maksimum %4 konsantrasyonda kullanımının güvenli olmayacağı yönündedir. 4-MBC’nin güvenli kullanımı için maksimum bir konsantrasyon elde etmenin mümkün olmayacağı ve  genotoksisite potansiyelinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanmıştır.

  • “SCCS’nin kozmetik ürünlerde 4-MBC kullanımına ilişkin başka bilimsel kaygıları var mı?” sorusunun cevabı ise;

“SCCS değerlendirmeleri, çevresel yönleri ele almaz. Bu nedenle, bu değerlendirme 4-MBC’nin çevre için güvenliğini kapsamaz.” şeklindedir.

Ref: Scientific Committee on Consumer Safety-SCCS OPINION 18 on 4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC)

Sinem Kapar Şahindere

PİM Grup Danışmanlık

Henüz Yorum Yapılmadı

Bir yorum Bırak

Your email address will not be published.