DuyurularGenelMevzuat

TiO2’in Aerosol Formdaki Ürünlerde Kullanımı İçin Sınırlama

Titanium Dioxide, yüksek kırılma indeksine sahip, beyaz, çözünmeyen bir maddedir. Genellikle kozmetik ürünlerde renklendirici olarak kullanılır. TiO2‘in makyaj ürünleri, güneş bakım ürünleri, saç ürünleri, cilt bakımı ve ağız bakım ürünlerinde de kullanımı mevcuttur. Ayrıca, TiO2 hem UVA hem de UVB ışınlarını absorblar ve yanısıtır, bu sayede UV koruması için önemli bir bileşendir.

TiO2 içeren kozmetik ürünlere maruz kalan tüketiciler için, ürün grubu ayırt etmeksizin tüm ürünlerde kullanımının güvenli olduğu savunulmaktadır.

Cilde uygulanmak üzere tasarlanan ürün gruplarında, kasten bir soluma işlemi olmayacağı belirtilmektedir. Ancak, ürün tipine ve tüketici kullanım senaryosuna bağlı olarak, soluma yoluyla maruz kalma potansiyeli mevcuttur. Bu nedenle Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) tarafından, dermal temas baskın olmasına rağmen maruz kalma yolu olarak, aerosoller, pompalı spreyler ve kozmetik tozlar için soluma maruziyetinin de değerlendirmesi gerektiği savunulmaktadır.

SCCS tarafından hesaplanan TiO2 akciğer maruz kalma dozu (inhale doz) torasik fraksiyon

Tabloda, her bir ürün tipinin doğrudan maruz kalma ölçümünden elde edilen solunabilir ve torasik boyut fraksiyonlarında havadaki TiO2 konsantrasyonları gösterilmektedir. Bazı kozmetik ürünlerde (örneğin güneş ürünleri) kullanılan yüksek TiO2 yüzdesine rağmen, bu ürünler SCCS tarafından, tüketici maruziyetinin tahmininde ve MOS hesaplamasında dikkate alınmamıştır. Çünkü saç spreyi veya yüz için makyaj tozu ile karşılaştırıldığında TiO2‘in soluma maruziyeti üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Bu nedenle, SCCS tarafından inhalasyon yoluyla en yüksek maruziyete neden olan iki ürün tipi (saç spreyi ve yüz için makyaj tozu) tabloda yer almaktadır.

  • Mevcut görüşün odak noktası, son zamanlarda inhalasyon için CLP/CMR 2 sınıflandırmasına rağmen TiO2’in kozmetik ürünlerde kullanım için güvenli kabul edilip edilemeyeceği sorusudur.

Normalde titanium dioxide hammaddesinin sınırlaması gereği kozmetik ürünlerde kullanılabileceği maksimum konsantrasyon (eğer formülde nano formu da mevcut ise toplam konsantrasyon) %25’i geçmemelidir.

Güvenlik değerlendirmesi, yüze uygulanan ürünler için maksimum %25 konsantrasyona kadar kullanımının genel tüketici için güvenli olduğunu göstermiştir.

Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), inhalasyon yoluyla maruz kalmaya neden olan kozmetik ürünlerde kullanılan TiO2’in, saç şekillendirici aerosol sprey ürününde maksimum %25 konsantrasyona kadar kullanımının, genel tüketiciler veya kuaförler için güvenli olmadığı görüşündedir.

SCCS’nin görüşü, saç şekillendirici aerosol sprey ürününde TiO2 kullanımının, genel tüketiciler için maksimum %1.4 ve kuaförler için %1.1’e kadar güvenli olduğu şeklindedir.

Akciğerlerde ve diğer organlarda solunan TiO2‘in kinetiği ve birikimi hakkındaki bilgiler yetersizdir ve bu nedenle kinetik/partiküllerin birikimi hakkında daha kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır.

Ref: Scientific Committee on Consumer Safety-SCCS OPINION on Titanium dioxide (TiO2) used in cosmetic products that lead to exposure by inhalation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir