Birleşik Krallık Endokrin Bozucu Beş Hammadde için Görüş Talebinde Bulundu

Ekim 1998’de Avrupa Parlamentosu, Komisyonu, endokrin bozucular (ED’ler) konusunda harekete geçmeye çağıran bir kararı kabul etti. Akabinde, 16 Mayıs -15 Ekim 2021’de SCCS, değerlendirme için daha yüksek önceliği hak eden 14 madde (Grup A) hakkında veri için ilk halka açık çağrıyı başlattı. Komisyon, bu hammaddelerin güvenliğine ilişkin görüşlerini yayınlamıştır.

İlgili hammaddeler; Benzophenone-3, Kojic acid, 4-methylbenzylidene camphor, Propylparaben, Triclosan, Resorcinol, Octocrylene, Triclocarban, Butylated hydroxytoluene (BHT), Benzophenone, Homosalate, Benzyl salicylate, Genistein ve Daidzein.

Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken Birleşik Krallık’ta 5 Nisan 2022 tarihinde kozmetik ürünleri düzenleyen Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS), güvenliklerini değerlendirmek için endokrin bozucu özelliklere sahip beş hammadde için veri çağrısı başlatmıştır.

Bu çağrı 31 Mayıs 2022’ye kadar geçerlidir.

Bu beş hammadde ise;

 1. Benzophenone-3
 2. Octorylene
 3. Homosalate
 4. Kojic Acid
 5. BHT

Bu beş hammadde için SCCS tarafından yayınlanan görüşler aşağıdaki gibidir.

 1. Benzophenone-3:

Benzofenon-3 hammaddesi AB Kozmetik Yönetmeliği EK VI’da kozmetik formülasyonlarda nihai bir üründe maksimum %6 oranında kullanılabilmekte olup, ürün formülasyonunu korumak amacıyla kullanıldığında ise max.%0,5 oranında kullanıma izin verilmektedir.”  kısıtlaması ile yer almaktadır.

Mart 2021’de SCCS, Benzofenon-3 hammaddesi için, mevcut olan verilerin bu bileşenin bir endokrin bozucu olup olmadığını değerlendirmek için yeterli olmadığı ve bu nedenle daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır.

Mevcut bilgilere dayanarak, SCCS şunları belirtti;

Güneşten koruyucu ürünlerde (vücut kremi, güneş koruyucu itici sprey veya pompa spreyi şeklinde) maksimum %6 konsantrasyona kadar Benzofenon-3 kullanımının tüketici için güvenli olmadığı sonucuna varmıştır. Öte yandan, bu bileşenin UV filtresi olarak kullanılması (%6’ya kadar) yüz kremi, el kremi ve rujlarda güvenli kabul edilmektedir.

Kozmetik formülasyonu korumak için kozmetik ürünlerde %0,5’e varan Benzophenone-3 hammaddesinin kullanımı tüketici için güvenli kabul edilmektedir.

 • SCCS’ye göre, Benzophenone-3 hammaddesinin kozmetik ürünlerde UV filtresi olarak kullanımında tüketici için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon,

1. Kozmetik formülasyonu korumak için aynı formülasyonda %0,5 oranında BP-3’ün ek kullanımı olmaması koşuluyla, vücut kremlerinde, itici spreylerde ve pompalı spreylerde %2,2.

2. BP-3’ün aynı formülasyonda %0,5 oranında kullanıldığı durumlarda, UV filtresi olarak kullanılan BP-3 seviyeleri vücut kremlerinde, itici spreylerde ve pompalı spreylerde %1,7’yi geçmemelidir.

Özetle, yakın gelecekte Benzofenon-3 kullanımının Avrupa Kozmetik Düzenlemelerinin Eklerinde daha da kısıtlanması beklenmektedir.

 • Octocrylene:

Octocrylene hammaddesi, AB Kozmetik Yönetmeliği Ek VI’da, “asit olarak %10 konsantrasyona kadar formülasyonlarda kullanılmasına izin verilen bir UV filtresi olarak listelenmiştir.” Bununla birlikte, 1627/21 Mart 2021 tarihli görüşe göre SCCS, “Octocrylene hammaddesinin güneşten koruyucu itici spreyde kullanımının, yüz kremi, el kremi ve ruj ile birlikte kullanıldığında konsantrasyonu %9’u geçmediğinde güvenli kabul edildiği sonucuna varmıştır. (SCCS, 2021).

Avrupa Komisyonu, kozmetik ürünlerde Octocrylene kullanımına ilişkin ek bir gereklilik olarak yukarıdaki koşulu Ek VI’ya dahil edebilir.

Son olarak, Octocrylene için şu anda mevcut olan kanıtlar, şüpheli endokrin bozucu özelliklerini doğrulamak için yeterli değildir.

 • Homosalate:

Şu anda, kozmetikte UV filtresi olarak Homosalate kullanımına, bitmiş bir üründe maksimum %10 konsantrasyona kadar izin verilmektedir (Ek VI, giriş 3). SCCS, insan sağlığı için bu konsantrasyonun güvenli olduğunu düşünmemektedir. Haziran 2021’de kesinleşen Görüşe göre limitler %0,5 olmalıdır.

Avrupa Komisyonu, yukarıdakileri göz önünde bulundurarak SCCS’den yüz ürünlerinde UV filtresi olarak kullanılan Homosalat’ın güvenliği hakkında görüş vermesini istedi. 2 Aralık 2021 tarihli Bilimsel Tavsiye 1638/21’de Bilimsel Komite, UV filtresi olarak kullanımında Homosalat hammaddesinin yüz kremi ve pompalı spreyde maksimum %7,34 konsantrasyona kadar güvenli olduğu sonucuna varmıştır.

Avrupa Komisyonu, belirtilen görüşler ışığında, AB Kozmetik Tüzüğü Ek VI’nın değiştirilmesini muhtemelen tartışacaktır.

 • Kojic Acid:

Avrupa Komisyonu tarafından potansiyel endokrin bozucu özelliklere sahip maddelerin güvenlik değerlendirmesi için SCCS’ye verilen yetkinin ardından, Bilimsel Komite Kojik Asit hakkındaki nihai görüşünü yayınladı.

Sağlanan veriler ışığında, Kojik asitin potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeler dikkate alınarak kozmetik ürünlerde kullanımında güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyonun nihai üründe maksimum % 0,7 olduğu belirtildi.

 • Butylated Hydroxytoluene (BHT),

BHT (Butylated Hydroxytoluene) (CAS No 128-37-0, EC No 204-881-4) hammaddesi hakkında Tüketici Ürünleri Bilimsel Konseyi (SCCS), 2 Aralık 2021’de BHT hakkındaki görüşünü yayınladı.

Güvenlik değerlendirmesi temelinde ve BHT’nin potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeleri göz önünde bulundurarak, SCCS, BHT’nin belirli limitler dahilinde kullanılması halinde güvenli olduğu görüşündedir.

İlgili Limitler;

 • Diş macununda %0.1
 • Gargara %0,001
 • Diğer durulanmayan ve durulanan kozmetik ürünlerde %0,8

Avrupa Komisyonu şu anda, SCCS görüşünde belirtilen maksimum yüzdeleri Avrupa Kozmetik Tüzüğü Ek III’e dahil etmek için (EC) 1223/2009 Sayılı Tüzüğü değiştiren bir yönetmelik hazırlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir