CPNP Nedir?

CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), Avrupa birliğine üye ülkelere ihraç edilecek kozmetik ürünleriniz için ücretsiz çevrimiçi bildirim sistemidir.

Cosmetic Products Notification Portal
CPNP (Cosmetic Product Notification Portal)

Avrupa’ya ihraç edilecek ürünleriniz için bildirimleri yapıldı mı? CPNP Ürün Bildirim Portalı Kaydı için gerekli olan tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

CPNP Nedir?

CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), 1223/2009 kozmetik yönetmeliği uygulamaları kapsamında oluşturulan, AB ülkelerine ihraç edilecek kozmetik ürünleriniz için ücretsiz çevrimiçi Kozmetik Ürün Bildirim sistemidir.

CPNP’ye bildirilmiş bir ürün için Avrupa Birliği’nde ulusal düzeyde bir başka bildirim yapılmasına gerek kalmaz.

Yönetmeliğe göre, sorumlu kişilerin ve belirli koşullar altında kozmetik ürün distribütörlerinin, ürünlerini Avrupa pazarına sokabilmek veya kullanılabilir hale getirebilmek için ürünler ile alakalı çeşitli bilgileri CPNP aracılığıyla sunması gerekmektedir.

CPNP bu bilgileri, yetkili makamlar (piyasa gözetimi, piyasa analizi, değerlendirilmesi ve tüketici bilgisi amacıyla) ve zehir merkezleri ya da üye devletler tarafından benzer amaçlı kurulan birimler için elektronik olarak ulaşılabilir kılmaktadır.

Sorumlu Kişi Kimdir?

Mevzuata uygunluğa ilişkin tüm yükümlülüklerin; ürünün Avrupa Pazarı’na girmesinden önce yerine getirildiğini garanti etmekten ve sonrasında sorumlu olduğu kozmetik ürün için Avrupa’da kozmetovijilans irtibat noktası olarak hareket etmekten sorumludur.

Distribütör Kimdir?

Kozmetik bir ürünün piyasada bulunmasını sağlayan üretici ve ithalatçı dışında tedarik zincirindeki gerçek veya tüzel kişidir.

Kozmetik Ürün Bildirimi nasıl yapılır?

Sorumlu kişi, kozmetik ürün pazara sürülmeden önce, aşağıdaki bilgileri elektronik yolla komisyona bildirmelidir.

Bildirimde istenen bilgiler şunlardır:

a) Ürün kategorisi ve ismi
b) Sorumlu kişinin adı ve adresi
c) Orijin ülke (ithalat durumunda)
d) Ürünün piyasaya sürüleceği (AB) Üye Ülke
e) Gerekli olduğunda iletişim kurulacak kişinin detayları
f) İçerikteki nanomalzemeler
–          kimyasal adı (IUPAC) ve diğer tanımlayıcı bilgiler

–          makul öngörülebilir maruz kalma koşulları

  • 1272/2008 sayılı CLP tüzüğünde Annex VI Part 3 kısmında kategori 1A, 1B olarak sınıflandırılan CMR maddeler. (CAS ve EINEC numaralarıyla)
    Herhangi bir acil durumda hızlı ve uygun tıbbı işleme izin verebilmesi için ürünün çerçeve formülasyonu.
  • Orijinal etiketi ve okunaklı bir fotoğrafını bildirmelidir.

2017 şubat ayında sistem güncellenmiş olup bunlara ek olarak istenilen diğer bilgiler ise SORUMLU KİŞİNİN SORUMLULUK BİTİŞ TARİHİ ve YAZILI ETİKET BİLGİSİ’dir. Bu bilgiler zorunlu değildir fakat görsel etiketlerinin yeterli olmadığı durumlarda yazılı metni eklenmelidir.

SAAS sistemine distribütörler giriş yapabilir, distribütörler için gerekli bilgiler ise aşağıdadır.

•       Kozmetik ürün kategorisini, dağıtıldığı ve mevcut olduğu üye devletlerdeki isimlerini

•       Ürünün üretildiği üye devleti

•       Kendi adını ve adresini

•       Ürün bilgi dosyasına erişimin sağlandığı sorumlu kişinin adı ve adresini

11 Temmuz 2013’ten önce pazara sürülmüş olan fakat artık sürülmeyen kozmetik ürünler için ise distribütör sorumlu kişiye aşağıdaki bilgileri iletmelidir.

•       Kozmetik ürün kategorisini, dağıtıldığı ve mevcut olduğu üye devletlerdeki isimlerini

•       Ürünün üretildiği üye devleti

  • Kendi adını ve adresini

CPNP Sistemine Giriş:

CPNP sistemine giriş yapabilmek için iki sistem kullanılır;

•       The European Commission Authentication Service (ECAS).

Bu sistem kullanıcının Avrupa komisyonuna bağlı birçok uygulamaya bağlanmasını sağlar. Bu uygulama giriş ve şifreleri yönetir.

•       Sanco Authentication and Authorisation System.

Bu sistem ise Avrupa Komisyonu’nun bazı belirli (CPNP gibi) uygulamalarına kullanıcı profili ile erişim hakkı sunar. Bu uygulama özellikle erişim haklarını yönetir.

Sisteme giriş aşağıdaki basamaklarla gerçekleşir;

CPNP Sistemine Giriş

Öncelikle bir ECAS hesabı oluşturulur sonrasında CPNP’ye giriş isteği oluşturularak CPNP sistemine girilmiş olunur.

CPNP sistemine geçişten sonra sisteminde yönlendirdiği şekilde sorumlu kişi yukarıdaki bilgilerle ürünlerinizin bildirimlerini gerçekleştirmiş olur.

Farklı ürünlerden oluşan set olarak satılan ürünlerin sisteme girişi tek başına satılan ürünlerden farklı olarak yapılır (saç boyası, makyaj seti gibi).

Tek veya çok bileşenli ürün kavramı, ürün bileşimindeki madde çeşitliliği ile ilgili değildir.

Taslak olarak kaydedilir ise zehir merkezleri ve yetkili makamlarca görülemez.

Bildirimi tamamlanır ise sisteme bir kere girişi yapılan bilgiler sistemden silinemez. Sadece üzerinde düzeltme yapılabilir.

Bu işlemler sonucunda bildiriminiz yapılmış olur.

Kimyager Gülçin Erdoğan
Pim Grup Proje Uzman Yardımcısı

Konu hakkında daha detaylı bilgi için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

Sinem Kapar Şahindere

PİM Grup Danışmanlık

Henüz Yorum Yapılmadı

Bir yorum Bırak

Your email address will not be published.