Marka Hakkı İhlalleri İçin Büyük Cezalar Verilecek

TBMM Genel Kurulu’nda, Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nın ilk dört bölümünde bulunan 112 maddesi kabul edildi. Bu yasa taasarısına göre, marka hakkını ihlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.

Kabul edilen bu 112 maddeyle beraber marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model ve geleneksel ürün adlarına dair hakların korunması ve suretle, teknolojik, sosyal ve ekonomik ilerlemeye fayda sağlamak amaçlanıyor.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı da, bu tasarıyla beraber Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değişiyor; kısa kurum adı olarak da “Türk Patent” seçildi.

Marka sahibinin izni olmadan marka adını kullanmak, markaya ait isim ve işaretleri, markayı ayırt etmenin mümkün olmayacağı derecede benzerleriyle kullanmak suretiyle, markanın taklit edildiği ürünleri satmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari maksatla elinde bulundurmak, marka sahibi tarafından lisanla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları başkasına devretmek, “marka hakkına tecavüz” olarak kabul edilecek.

Başkasına ait marka hakkında tecavüz ederek mal üreten ya da hizmet sunan, satışa sunan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, depolayan, nakleden kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 21 güne kadar adli para cezası kesilecek.

Marka koruması olduğunu gösteren işareti maldan veya ambalajdan yetkisi olmadığı halde kaldıran kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Yetkisi olmadan, başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek, suretiyle tasarrufta bulunan kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Sinem Kapar Şahindere

PİM Grup Danışmanlık

Henüz Yorum Yapılmadı

Bir yorum Bırak

Your email address will not be published.